Internet & Web Application,Software Development

การใช้งาน Git เมื่อต้องแก้ Issue: Branching and Merging

จาก https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

ขณะที่เราทำงานกับ Master Branch นั้น หากเกิด Issue หรือต้องการเพิ่ม Function ก็สามารถแยกไปทำ Branch ใหม่ได้

$ git branch iss53
$ git checkout iss53

เมื่อแก้ไขแล้วก็แค่ Commit (ตอนนี้อยู่ที่ iss53)

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน
Researches

Wireless Sensor Networks: Books

รวบรวมหนังสื่อ Wireless Sensor Networks น่าอ่านจาก  http://www.researchgate.net/post/Can_anyone_tell_me_the_best_books_related_to_Wireless_Sensor_Networks

 1. Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice
  Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer (Wiley)
  ISBN: 978-0-470-99765-9 – 330 pages – July 2010

 2. Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications
  Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati ISBN: 978-0-471-74300-2
  328 pages – May 2007

 3. Jun Zheng, Abbas Jamalipour, “Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective” Wiley-IEEE Press | 2009 | ISBN: 0470167637 | 522 By Holger Karl (Author), Andreas Willig (Author)

 4. PROTOCOLS AND ARCHITECTURES FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS by Holger Karl and Andreas Willig
  Paperback: 524 pages
  Publisher: Wiley-Interscience; 1 edition (October 8, 2007)

 5. Anna Hac, “Wireless Sensor Network Designs,” John Wiley & Sons, December 2003, 391 pages.

 6. Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications by Ibrahiem M. M. El Emary, S. Ramakrishnan Hardcover: 799 pages Publisher: CRC Press (August 28, 2013)

 7. “Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols,”Edgar H. Callaway, Jr. and Edgar H. Callaway, CRC Press, August 2003, 352 pages.

 8. Wireless Sensor Networks Edited by Suraiya Tarannum, ISBN 978-953-307-325-5, 342 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 30, 2011 under CC BY-NC-SA 3.0 license
  DOI: 10.5772/2666

 9. Wireless Sensor Networks – Technology and Protocols
  Edited by Mohammad Matin, ISBN 978-953-51-0676-0, 374 pages, Publisher: InTech, Chapters published July 18, 2012 under CC BY 3.0 license

มาตรฐาน
Electronics & Embedded Systems

Infimum และ Minimum แตกต่างกันอย่างไร

จาก http://math.stackexchange.com/questions/342749/what-is-the-difference-between-minimum-and-infimum  อธิบายได้ดีมาก

เช่น S = (0, 10)  ซึ่งไม่มี minimum แต่มี infimum เท่ากับ 0  เพราะว่า S เป็น Infinite Set การจะหา Minimum หรือ Maximum นั้น ไม่สามารถทำได้

แต่สำหรับ Infimum นั้น “ใหญ่ที่สุด แต่เล็กกว่าทุกค่าของ S” ดังนั้น Inf ของ S จึงเท่ากับ 0

มาตรฐาน
Researches

What’s “Cooperative WSNs” ?

Given a definition from “Topology Control in Cooperative Ad Hoc Wireless Networks” of T.F. Neves, J.L. Bordim, on http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066114000206

What is it?

Cooperative communication (CC) is a technique introduced by [19] and [26] that
allow single antenna devices to explore characteristics of MIMO systems. In coopera-
tive communication, a set of nodes transmit independent copies of the original signal.
The intended receiver obtain independent versions of the transmitted signal which
reduces the fading effect through multi-path propagation.

In this communication model, each wireless node is assumed to transmit data and to act as a cooperative
agent, relaying data from other users.

How can it be classified?

CC techniques can be classified as amplify-and-forward and decode-and-
forward [19].

In the former, a node that receives a noise version of the signal,
amplify and relay this noisy version. The receiver then combines the information
sent by both sender and relay nodes.

When decode-and-forward is employed, a relay
node must first decode the signal before retransmitting it. As the cost of a CC-link
area usually higher than conventional links, ways to select suitable nodes is usually
employed.

Among the techniques used to identify the best set of relay nodes are
received Signal-to-Noise Ratio (SNR) and/or remaining battery energy.

 

มาตรฐาน
Electronics & Embedded Systems

ทำ Flashdrive เพื่อเป็น External usb drive สำหรับ OpenWRT

Linux ถือเป็น OS ยาสารพัดประโยชน์ทีเดียว ใช้ได้แทบทุก Device ที่ประมวลผลได้
แต่ปัญหาคือ Linux system มักถูกปรับแต่งให้มอง Device เป็น Computer PC
ซึ่งแน่นอนว่า ไฟมันไม่ติดๆดับๆเหมือน Home appliance อยู่แล้ว
ดังนั้น ถ้าเราใช้ File system ที่ไม่รองรับกับสถานการณ์ไฟดับ .. Boom .. Files เราก็ Corrupted ทุกครั้งที่เปิด/ปิด ไฟ

สิ่งที่ต้องทำคือ

 1. ต้องทำ Read-only file system สำหรับ Main system files และ Software ที่เราพัฒนา
 2. แยก Read/Writable partition ออกไป .. ซึ่งต้องจำไว้ว่า ไฟมันจะดับเมื่อใดก็ต้อง ดังนั้น ต้อง mount แบบ sync เท่านั้น

อนึ่ง

สำหรับ journalling technique ที่ใช้กับ File system อย่าง Reiser, Ext3, Ext4, .. ก็สามารถช่วยปัญหาเวลาไฟดับได้
แต่คุณต้องเจอกับปัญหาจำนวน Write cycle ที่จำกัดเข้ามาแทนที่
(ถึงแม้แน่ใจแล้วว่า Flash drive ของคุณมา Ware leveling mechanism ก็ตาม)
ซึ่งทางที่ดีก็ควร mount แบบ ro,noatime,nodiratime,norelatime จะดีกว่า

มาตรฐาน
General,Software Development

Local Webserver Told “Access Forbidden!”, Even Browsing from Same Local Machine

My localhost webserver told me that it could not let me access any pages because I browsed from another machine.

Since I am so sure that I sat down on the same machine, i.e. my notebook, as this webserver, I wondered and think it was unbelievable.

However, using Wireshark to catch packages, I found that it real! .. I used an source IP address of global network to connect with localhost network. How surprising!

After trying for while, I got the cause. The source IP address was changed, so that I set an ‘IPTABLES’ rule wrong.

It masqueraded all packets from my computer without filtering, ever local packets to localhost.

So, I changed it as a following rule.

-t NAT -A POSTROUTING -j MASQUERADE

to

-t NAT -A POSTROUTING -j MASQUERADE -s 192.168.3.0/24

มาตรฐาน
General

Linux Dell Too Slow due to Adapter Wattage Problem

My DELL notebook, E6320, occasionally got a problem for while.

When it booted, its BIOS shown that it could not get wattage information from an adapter.

At the time, I just omitted and used it as usual.

But the notebook did not work fast as it was ,and I did not know why.

Until I lost my patience, then I tried to find out the cause.

Since the problem related to lacking of wattage information, the BIOS tried to save a power consumption as much as possible.

As a result, it reduced the CPU frequency to minimum value.

For problem solving method, please follow the link below:

> http://www.woolie.co.uk/article/dell-laptop-stuck-800mhz-linux-fix/

 

มาตรฐาน