หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร

หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร?

ลองหาดูในตัวอย่าง sky-collect.c จะเป็นว่ามีการใช้ RIMESTATS_* ด้วย ให้ทำตามนั้นเลย .. อย่าลืมว่าต้องแก้ Makefile และ project-conf.h ด้วย อ่านเพิ่มเติม

Jump Started: Contiki OS for WSNs

Contiki เป็น OS สำหรับ Wireless Embedded System อันจำกัดด้วยทรัพยากรณ์ (Resource Constrains)  ทำให้ตัว Contiki เองต้องได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ พร้อมกับประหยัดเนื้อที่ Memory และพลังงานไปด้วย

สำหรับ Hardware ที่สนับสนุนขณะนี้ หลักๆเป็น MSP430 เจ้าเดิม อาจมีโปรเจคอื่นที่ Port ไปลง Jennic JN5148 บ้าง หรือลงตระกูล ATMega บ้าง ก็ด้วยหวังพลัง 6LoPAN หรือ uIP หรือ Rime Protocol Stack บ้าง ก็เนื่องจากชื่อเสียงด้าน Internet of Things (IoT) อย่างที่ทราบกันอยู่ อ่านเพิ่มเติม

Wireless Sensor Networks: Books

รวบรวมหนังสื่อ Wireless Sensor Networks น่าอ่านจาก  http://www.researchgate.net/post/Can_anyone_tell_me_the_best_books_related_to_Wireless_Sensor_Networks

 1. Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice
  Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer (Wiley)
  ISBN: 978-0-470-99765-9 – 330 pages – July 2010

 2. Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications
  Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati ISBN: 978-0-471-74300-2
  328 pages – May 2007

 3. Jun Zheng, Abbas Jamalipour, “Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective” Wiley-IEEE Press | 2009 | ISBN: 0470167637 | 522 By Holger Karl (Author), Andreas Willig (Author)

 4. PROTOCOLS AND ARCHITECTURES FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS by Holger Karl and Andreas Willig
  Paperback: 524 pages
  Publisher: Wiley-Interscience; 1 edition (October 8, 2007)

 5. Anna Hac, “Wireless Sensor Network Designs,” John Wiley & Sons, December 2003, 391 pages.

 6. Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications by Ibrahiem M. M. El Emary, S. Ramakrishnan Hardcover: 799 pages Publisher: CRC Press (August 28, 2013)

 7. “Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols,”Edgar H. Callaway, Jr. and Edgar H. Callaway, CRC Press, August 2003, 352 pages.

 8. Wireless Sensor Networks Edited by Suraiya Tarannum, ISBN 978-953-307-325-5, 342 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 30, 2011 under CC BY-NC-SA 3.0 license
  DOI: 10.5772/2666

 9. Wireless Sensor Networks – Technology and Protocols
  Edited by Mohammad Matin, ISBN 978-953-51-0676-0, 374 pages, Publisher: InTech, Chapters published July 18, 2012 under CC BY 3.0 license

What’s “Cooperative WSNs” ?

Given a definition from “Topology Control in Cooperative Ad Hoc Wireless Networks” of T.F. Neves, J.L. Bordim, on http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066114000206

What is it?

Cooperative communication (CC) is a technique introduced by [19] and [26] that
allow single antenna devices to explore characteristics of MIMO systems. In coopera-
tive communication, a set of nodes transmit independent copies of the original signal.
The intended receiver obtain independent versions of the transmitted signal which
reduces the fading effect through multi-path propagation.

In this communication model, each wireless node is assumed to transmit data and to act as a cooperative
agent, relaying data from other users.

How can it be classified?

CC techniques can be classified as amplify-and-forward and decode-and-
forward [19].

In the former, a node that receives a noise version of the signal,
amplify and relay this noisy version. The receiver then combines the information
sent by both sender and relay nodes.

When decode-and-forward is employed, a relay
node must first decode the signal before retransmitting it. As the cost of a CC-link
area usually higher than conventional links, ways to select suitable nodes is usually
employed.

Among the techniques used to identify the best set of relay nodes are
received Signal-to-Noise Ratio (SNR) and/or remaining battery energy.

 

Bibliography กับ Latex

ทำ .bib file เป็นแล้วจะใส่ไว้ใน .tex อย่างไร ? ยิ่งใช้ texmaker แล้วยิ่งงง

ลอก Step ตามนี้ http://www.bibtex.org/Using/ ระบุว่า ต้อง Compile Latex ตามลำดับ

 1. latex file.tex
 2. bibtex file.aux
 3. latex file.txt

ซึ่งถ้าเป็น texmaker ก็คือ กด F1 / กด F11 / และกด F1 อีกที

สำหรับ Package / Style ที่ใช้ให้ดูจาก http://latex-community.org/forum/viewtopic.php?f=50&t=23014

เช่น

\documentclass{article}
\usepackage{chicago}
\begin{document}

Foo~\cite{companion} bar baz~\cite{knuth:ct:a}

\bibliographystyle{chicago}
\bibliography{biblatex-examples.bib}

\end{document}

 

Energy Harvesting Eel

Eel movies

Eel แปลว่า “ปลาไหล” แต่ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงปลาไหลจริงๆ / หมายถึงแผ่น Piezo ยาวๆ (ตามรูป) ที่ใช้เปลี่ยนจากพลังงานคลื่น (Mechanic) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (Electric)

ลองดูที่ Link ต่อไปนี้ .. Paper เขาตีพิมพ์ ตั้งแต่ 2001

Eel movies

Eel movies.

Efficiency, Effective, Performance

Efficiency = ประสิทธิภาพ คือ Entity ที่วัดได้เพื่อตรวจสอบ ‘output ที่ได้รับ’ จาก ‘input ที่ใส่เข้าไป’
เช่น
Effectiveness = ประสิทธิผล คือ Capability ในการทำงาน เพื่อดูผลสำเร็จ ว่าจากเป้าหมาย 100% สามารถทำได้สักกี่ %
Performance = สมรรถนะ คือ การวัดคุณภาพของงาน ด้วย Factors รวม –> Performance Metrics

Difference between Performance and Efficiency?

· The accomplishment of a given task measured against preset known standards of accuracy, completeness, cost, and speed is called as Performance.

· Efficiency is defined as the input given and the work obtained from that input like money, time, labour etc. It’s the main factor of productivity.

เหมือนว่า Performance และ Efficiency จะใกล้เคียงกัน