Researches,Software Development

หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร

หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร?

ลองหาดูในตัวอย่าง sky-collect.c จะเป็นว่ามีการใช้ RIMESTATS_* ด้วย ให้ทำตามนั้นเลย .. อย่าลืมว่าต้องแก้ Makefile และ project-conf.h ด้วย อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
มาตรฐาน
Researches

Jump Started: Contiki OS for WSNs

Contiki เป็น OS สำหรับ Wireless Embedded System อันจำกัดด้วยทรัพยากรณ์ (Resource Constrains)  ทำให้ตัว Contiki เองต้องได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ พร้อมกับประหยัดเนื้อที่ Memory และพลังงานไปด้วย

สำหรับ Hardware ที่สนับสนุนขณะนี้ หลักๆเป็น MSP430 เจ้าเดิม อาจมีโปรเจคอื่นที่ Port ไปลง Jennic JN5148 บ้าง หรือลงตระกูล ATMega บ้าง ก็ด้วยหวังพลัง 6LoPAN หรือ uIP หรือ Rime Protocol Stack บ้าง ก็เนื่องจากชื่อเสียงด้าน Internet of Things (IoT) อย่างที่ทราบกันอยู่ อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน
Researches

Wireless Sensor Networks: Books

รวบรวมหนังสื่อ Wireless Sensor Networks น่าอ่านจาก  http://www.researchgate.net/post/Can_anyone_tell_me_the_best_books_related_to_Wireless_Sensor_Networks

 1. Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice
  Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer (Wiley)
  ISBN: 978-0-470-99765-9 – 330 pages – July 2010

 2. Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications
  Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati ISBN: 978-0-471-74300-2
  328 pages – May 2007

 3. Jun Zheng, Abbas Jamalipour, “Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective” Wiley-IEEE Press | 2009 | ISBN: 0470167637 | 522 By Holger Karl (Author), Andreas Willig (Author)

 4. PROTOCOLS AND ARCHITECTURES FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS by Holger Karl and Andreas Willig
  Paperback: 524 pages
  Publisher: Wiley-Interscience; 1 edition (October 8, 2007)

 5. Anna Hac, “Wireless Sensor Network Designs,” John Wiley & Sons, December 2003, 391 pages.

 6. Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications by Ibrahiem M. M. El Emary, S. Ramakrishnan Hardcover: 799 pages Publisher: CRC Press (August 28, 2013)

 7. “Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols,”Edgar H. Callaway, Jr. and Edgar H. Callaway, CRC Press, August 2003, 352 pages.

 8. Wireless Sensor Networks Edited by Suraiya Tarannum, ISBN 978-953-307-325-5, 342 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 30, 2011 under CC BY-NC-SA 3.0 license
  DOI: 10.5772/2666

 9. Wireless Sensor Networks – Technology and Protocols
  Edited by Mohammad Matin, ISBN 978-953-51-0676-0, 374 pages, Publisher: InTech, Chapters published July 18, 2012 under CC BY 3.0 license

มาตรฐาน
Researches

What’s “Cooperative WSNs” ?

Given a definition from “Topology Control in Cooperative Ad Hoc Wireless Networks” of T.F. Neves, J.L. Bordim, on http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066114000206

What is it?

Cooperative communication (CC) is a technique introduced by [19] and [26] that
allow single antenna devices to explore characteristics of MIMO systems. In coopera-
tive communication, a set of nodes transmit independent copies of the original signal.
The intended receiver obtain independent versions of the transmitted signal which
reduces the fading effect through multi-path propagation.

In this communication model, each wireless node is assumed to transmit data and to act as a cooperative
agent, relaying data from other users.

How can it be classified?

CC techniques can be classified as amplify-and-forward and decode-and-
forward [19].

In the former, a node that receives a noise version of the signal,
amplify and relay this noisy version. The receiver then combines the information
sent by both sender and relay nodes.

When decode-and-forward is employed, a relay
node must first decode the signal before retransmitting it. As the cost of a CC-link
area usually higher than conventional links, ways to select suitable nodes is usually
employed.

Among the techniques used to identify the best set of relay nodes are
received Signal-to-Noise Ratio (SNR) and/or remaining battery energy.

 

มาตรฐาน
Researches

Bibliography กับ Latex

ทำ .bib file เป็นแล้วจะใส่ไว้ใน .tex อย่างไร ? ยิ่งใช้ texmaker แล้วยิ่งงง

ลอก Step ตามนี้ http://www.bibtex.org/Using/ ระบุว่า ต้อง Compile Latex ตามลำดับ

 1. latex file.tex
 2. bibtex file.aux
 3. latex file.txt

ซึ่งถ้าเป็น texmaker ก็คือ กด F1 / กด F11 / และกด F1 อีกที

สำหรับ Package / Style ที่ใช้ให้ดูจาก http://latex-community.org/forum/viewtopic.php?f=50&t=23014

เช่น

\documentclass{article}
\usepackage{chicago}
\begin{document}

Foo~\cite{companion} bar baz~\cite{knuth:ct:a}

\bibliographystyle{chicago}
\bibliography{biblatex-examples.bib}

\end{document}

 

มาตรฐาน
Researches

Energy Harvesting Eel

Eel movies

Eel แปลว่า “ปลาไหล” แต่ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงปลาไหลจริงๆ / หมายถึงแผ่น Piezo ยาวๆ (ตามรูป) ที่ใช้เปลี่ยนจากพลังงานคลื่น (Mechanic) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (Electric)

ลองดูที่ Link ต่อไปนี้ .. Paper เขาตีพิมพ์ ตั้งแต่ 2001

Eel movies

Eel movies.

มาตรฐาน
Principles

ความแตกต่างระหว่าง Corollary / Theorem / Lemma

Theorem คือ ถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์ ที่พิสูจน์ด้วยเหตุผล อย่างชัดแจ้ง .. ถือว่าสำคัญมาก

Theorem — a mathematical statement that is proved using rigorous mathematical reasoning.  In a mathematical paper, the term theorem is often reserved for the most important results.

Lemma คือ ผลลัพธ์ย่อยที่ช่วยในการพิสูจน์ Theorem .. โดยแต่ละ Lemma คือก้าวเดินไปสู่ Theorem .. บ่อยครั้งที่เห็นได้ว่า บาง Lemma ก็เป็นที่กล่าวถึงพอพอกับ Theorem

Lemma — a minor result whose sole purpose is to help in proving a theorem.  It is a stepping stone on the path to proving a theorem. Very occasionally lemmas can take on a life of their own (Zorn’s lemmaUrysohn’s lemma, Burnside’s lemma, Sperner’s lemma).

Corollary คือ ผลลัพธ์ ที่มีวิธีการพิสูจน์ วางอยู่บนพื้นฐานของ Theorem .. ถ้ามี Theorem หนึ่งที่เราทราบอยู่แล้ว ผลลัพธ์บางประการ ความเป็นจริงบางอย่างจาก Theorem ดังกล่าว จะทำให้เกิด Corollary

Corollary — a result in which the (usually short) proof relies heavily on a given theorem (we often say that “this is a corollary of Theorem A”).

… A “Corollary” is a theorem that is usually considered an “easy consequence” of another theorem ..

จาก:

มาตรฐาน