Internet & Web Application

Radio Communication ในระบบ Motorola’s MOSCAD

การสื่อสารในระบบ SCADA ของบริษัท Motorola ที่ชื่อว่า “MOSCAD” นั้นอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างเสียเท่าไร แต่หากมองออกไปรอบตัวเรานั้น เราเองก็เห็นว่าระบบที่เราพึ่งพิงอยู่ในปัจจุบันต่างก็รับนำเอา Technology นี้มาดูแลควบคุมดูแลใช้งานอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า, น้ำประปา หรือเขื่อน เป็นต้น

ช่องทางการสื่อสารผ่านสัญญาณวิทยุเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ, ปลอดภัย, และต้นทุนต่ำ จึงเป็นทางเลือกให้ใช้งานควบคู่กับระบบ MOSCAD ซึ่ง Motorola เองก็มีอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุครบทั้งระบบเช่นกัน

Technorati : , , , ,
Del.icio.us : , , , ,

Advertisements
มาตรฐาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s