เมื่อ Compile Kernel ไม่ได้เนื่องจาก libtool ตัวเก่า .. ทำอย่างไร

Debian เป็น Linux Distribution ที่ใช้อยู่เป็นประจำ และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิด Update ใช้ Debian 5 แล้วไม่สามารถ Compile Kernel เดิมให้ถูกต้องได้ เนื่องจาก Version ของทั้ง gcc และ libtool เปลี่ยนไป จะทำอย่างไร

เดิมทีใช้ Sarge Debian 3 อยู่ นานมากแล้วสำหรับทำ Linux Embedded Compiler แต่พอเปลี่ยน .. ปัญญาก็ตามมาดังนี้

“อะไรคือ Assembler message error” ???

ลองดูวิธีแก้ปัญหาตามนี้ http://kerneltrap.org/node/5785

err

Anonymous (not verified)
on
July 20, 2007 – 4:38am

Hi can u please explain it briefly that
how u solve this issue
include/asm/apic.h:47: warning: value computed is not used
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:607: Error: suffix or operands invalid for `mov’
{standard input}:630: Error: suffix or operands invalid for `mov’
{standard input}:1144: Error: suffix or operands invalid for `mov’
{standard input}:1145: Error: suffix or operands invalid for `mov’
{standard input}:1146: Error: suffix or operands invalid for `mov’
{standard input}:1147: Error: suffix or operands invalid for `mov’
make[1]: *** [arch/x86_64/kernel/process.o] Error 1
make: *** [arch/x86_64/kernel] Error 2
Akhilesh

piety

Dre (not verified)
on
October 3, 2007 – 12:08pm

The new i386/x86_64 assemblers no longer accept instructions for moving
between a segment register and a 32bit memory location, i.e.,

movl (%eax),%ds
movl %ds,(%eax)

To generate instructions for moving between a segment register and a
16bit memory location without the 16bit operand size prefix, 0x66,

mov (%eax),%ds
mov %ds,(%eax)

should be used. It will work with both new and old assemblers. The
assembler starting from 2.16.90.0.1 will also support

movw (%eax),%ds
movw %ds,(%eax)

without the 0x66 prefix. Patches for 2.4 and 2.6 Linux kernels are
available at

http://www.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/linux-2.4-seg-4.patch
http://www.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/linux-2.6-seg-5.patch

Actually this is very funny 🙂

Technorati : , ,
Del.icio.us : , ,

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s