Internet & Web Application

งานวิจัยแบบ Operational Research

อ้างอิงจาก http://as.nida.ac.th/~ornet/index_M.html

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ Operational Research (OR) คือ

เป็นวิธีการทางวิทยา ศาสตร์ที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในการศึกษาและวิจัยขั้นตอน ในการดำเนินงานและประสานงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในระบบขององค์การต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดำเนินงานขององค์การนั้น ๆ

Advertisements
มาตรฐาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s